Untitled Document
 
   
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
   
  Nr wniosku i tytuł projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-653/11 "Rozwój firmy DRUK-HURT poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa".
       
 
      W związku z realizacją projektu "Rozwój firmy druk-hurt poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstawa"
przez 'DRUK-HURT" FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK
ogłasza się nabór ofert na zakup nowej gilotyny
    Ogłoszenie o zamówieniu na zakup nowej gilotyny - pełna treść ogłoszenia
    Formularz ofertowy - Zał. 1
    Wzór umowy - Zał. 2
      data publikacji: 15.06.2012 r.
       
 
       
    Ogłoszenie o wyniku PRZETARGU na zakup nowej gilotyny:
      data publikacji: 03.07.2012 r.
       
 
       
    Informacja o zakończeniu realizacji projektu
Nr wniosku i tytuł projektu: WND-RPLD.03.06.00-00-653/11
"Rozwój firmy DRUK-HURT poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa".
      data publikacji: 17.08.2012 r.
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

   
  Nr wniosku i tytuł projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-192/11 "Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjności DRUK-HURT poprzez inwestycje".

  Zapytanie ofertowe na rozbudowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego - ETAP -1 roboty ziemne i fundamenty
  zał 1 Formularz ofertowy
  zał 2 Rzut fundamentów
     
    data publikacji: 13.09.2011 r.
     
     
 

Ogłoszenie o wyborze oferty na rozbudowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego
- ETAP 1 roboty ziemne i fundamenty.pdf

data publikacji: 26.09.2011 r.

     
     
    "Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 1 rozbudowy"

data publikacji: 10.11. 2011 r.
     
     
    Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu do pobrania s.1 s2. s.3

data publikacji: 24.01.2012 r.
     

Ogłoszenie o wyniku PRZETARGU na dostawę wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych w wyniku usługi badawczo-rozwojowej z zakresu komunikacji i wymiany informacji zgodnie ze standartem JDF 1.4a

    data publikacji: 08.02.2012 r.
     
     
    W związku z realizacją projektu "Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjności DRUK-HURT poprzez inwestycje", "DRUK-HURT" Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Marek Bulniak ogłasza nabór ofert na dostwę MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
  Przetarg na materialy budowlane - pełna treść ogłoszenia
  Wzor umowy
  Załącznik 1 - formularz oferty
    data publikacji: 22.02.2012 r.
     
   

Ogłoszenie o wyniku PRZETARGU na dostawę materiałów budowlanych wraz z transportem
na ul. Okręgową 40

  Ogłoszenie o wyniku przetargu
     
    data publikacji: 08.03.2012 r.
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 2 rozbudowy
     
   
   
   
   
 
   
    Data publikacji 23.03.2012 r.
     
     
  Zapytanie ofertowę na dostawę betonu towarowego
  zał 1 Formularz ofertowy na dostawę betonu towarowego
  zał 2 Wzór umowy
     
    data publikacji: 26.03.2012 r.
     
     
  Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę betonu towarowego:
     
    data publikacji: 03.04.2012 r.
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 3 rozbudowy
     
    data publikacji: 06.04.2012 r.
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 4 rozbudowy
     
    data publikacji: 16.04.2012 r.
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 5 i 6 rozbudowy
     
    data publikacji: 29.05.2012 r.
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 7 rozbudowy
     
    data publikacji: 02.08.2012 r..
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 8 rozbudowy
     
    data publikacji: 20.08.2012 r..
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 9 rozbudowy
     
    data publikacji: 17.09.2012 r..
     
     
  zapytanie ofertowe na rozbudowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego - ETAP-10 wykonanie posadzki betonowej na bazie betonu towarowego B30 utwardzonej powierzchniowo
 
 
  Zał.1 Formularz ofertowy
  Zał.2 Wzór umowy
     
    data publikacji: 17.09.2012 r.
     
     
  Ogłoszenie o wyborze oferty na rozbudowę budynku mieszkalno-handlowo-usługowego - ETAP-10 wykonanie posadzki betonowej na bazie betonu towarowego B-30 utwardzonej powierzchniowo
     
    data publikacji: 26.09.2012
     
     
    Zdjęcia z zakończonego ETAP-u 10 rozbudowy
     
    data publikacji: 4.10.2012 r..
     
     
    W związku z realizacją projektu "Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjności DRUK-HURT poprzez inwestycję"
przez 'DRUK-HURT" FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK
ogłasza się nabór ofert na: Zakup nowej czterokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej drukującej w formacie B3
     
  Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup nowej czterokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej drukującej w formacie B3
     
  Formularz ofertowy – Zał 1
     
     
    data publikacji: 3.01.2013 r.
     
     
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup nowej czterokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej drukującej w formacie B3
     
     
    data publikacji: 22.01.2013 r
     
     
drukarnia, druki dla urzędów, druki dla bibliotek, druk dla agencji, druki dla instytucji, druk książek, drukowanie książek, usługi poligraficzne