Untitled Document
 
   
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z formularza kalkulacyjnego.

Informujemy, iż w związku ze zrealizowanym projektem pn. "Rozwój firmy DRUK-HURT poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa", Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, od dnia 25 lipca 2012 roku udoskonaliliśmy 4 grupy produktów, tj.: druki urzędowe i formularze, inne druki i formularze o ściśle określonych wzorach, druk książek na zamówienie oraz wielobarwne reprodukcje poligraficzne. Udoskonalenie to polega na zwiększeniu precyzji cięcia wyżej wymienionych produktów.


drukarnia, druki dla urzędów, druki dla bibliotek, druk dla agencji, druki dla instytucji, druk książek, drukowanie książek, usługi poligraficzne